Öströö Fårfarm - Halländsk Matkultur

ÖStRÖÖ FÅRFARM

På Sveriges mesta fårfarm finns mer än bara får! Här finner du även gårdsbutiker och café med ekologisk prägel vackert beläget med bokskogen och beteshagar in på knuten.